A2 Ehliyet

A2 Ehliyet Alımı

A2 Ehliyetin Gerekliliği

Sürücü Belgesi olmayan motosiklet binicileri; trafik çevirme ve kontrollerinde ve olası kazaya karışma durumlarında A2 Sürücü Belgesi eksikliğinden T.C. Trafik Kanunlarına göre haksız (8/8) duruma düşerler. Motosiklet’te de otomobilde olduğu gibi bir sürücü belgesi olması şarttır.

BAŞVURU ŞARTLARI
Yaş Durumu

-A2 Ehliyet alacakların, 17 yaşını doldurmuş olmaları

Sağlık Durumu

-Resmi ve Özel Sağlık Kuruluşlarında tek tabip tarafından, yönetmelikte belirtilen esaslara göre “sürücü olur” raporu almaları

Eğitim ve Sınav Durumu

-Yazılı ve pratik sınavda başarılı olarak sertifika almış olmaları

Hükümlü Olmama Durumu -Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları, Önceden verilmiş aynı sınıf ve başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.


Gerekli  Evraklar

A2 Sürücü Belgesi başvurusu için gerekli evraklar :
  • Sağlık Raporu ( Rapor için ayrıca 2 vesikalık fotograf)
  • Diploma fotokopisi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Varsa B sürücü belgesi fotokopisi
  • 4 adet vesikalık fotograf
  • Savcılık temiz kağıdı

 

Sınav Takvimi

2015 Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınav Takvimi


Başvuruda bulunmak için sınav tarihinden 1 ay önce başvuru yapılması gereklidir.
Yazılı sınav tarihlerini görmek için tıklayınız.


Not:

A2 motosiklet ehliyeti almak için en az ortaokul mezunu olmak gerekmektedir.